Logo_DiProjekt


Izbornik

Naslovnica

O nama i reference

Izrada web stranica

Izrada web shopova

Internet marketing

Optimizacija i održavanje web stranica

Grafički dizajn

Kontakt

Blog

Društvene mreže

GDPR i zaštita osobnih podataka na Internetu: web stranice i web shopovi

lip 28, 2023

U današnjem digitalnom dobu, kada se sve više naših osobnih podataka prikuplja, obrađuje i dijeli na internetu, zaštita osobnih podataka postaje izuzetno važna tema. Europska unija (EU) prepoznala je potrebu za strogom regulacijom u tom području te je 2018. godine donijela Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Ova uredba ima za cilj zaštititi privatnost i osobne podatke građana EU te postavlja jasne smjernice za postupanje s podacima na web stranicama i web shopovima. U ovom članku istražit ćemo važnost GDPR-a za zaštitu osobnih podataka na internetu, posebno u kontekstu web stranica i web shopova.
GDPR - web stranice

GDPR i njegovi temeljni principi

GDPR je pravni okvir koji propisuje kako organizacije i poduzeća moraju postupati s osobnim podacima građana EU. Njegovi temeljni principi su sljedeći:

 1. Pravna osnova i transparentnost: Organizacije moraju imati jasnu i zakonitu pravnu osnovu za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Također, moraju pružiti transparentne informacije o svrsi prikupljanja podataka, načinu obrade i pravima pojedinaca.
 2. Minimalizacija podataka: Organizacije trebaju prikupljati samo one podatke koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade. Ne smiju prikupljati nepotrebne ili prekomjerne podatke.
 3. Točnost podataka: Osobni podaci moraju biti točni i ažurirani. Organizacije trebaju poduzeti sve razumne korake kako bi osigurale da se netočni ili zastarjeli podaci isprave ili izbrišu.
 4. Rok pohrane: Osobni podaci smiju se čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe obrade. Nakon isteka tog razdoblja, podaci se moraju izbrisati ili anonimizirati.
 5. Integritet i povjerljivost: Organizacije su odgovorne za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, gubitka ili oštećenja. Moraju poduzeti tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje sigurnosti podataka.

Primjena GDPR-a na web stranicama

Web stranice su često prvi kontakt s posjetiteljima i potencijalnim kupcima. Stoga je važno da web stranice poštuju GDPR kako bi zaštitile privatnost korisnika. Evo nekoliko ključnih aspekata primjene GDPR-a na web stranicama:

 1. Pristanak korisnika: Web stranice moraju jasno zatražiti pristanak korisnika prije prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka. Pristanak mora biti slobodan, informiran, izričit i nedvosmislen.
 2. Obavijesti o privatnosti: Web stranice trebaju pružiti detaljne informacije o svrsi prikupljanja podataka, vrsti podataka koji se prikupljaju, načinu obrade, razdoblju zadržavanja podataka i pravima pojedinaca. Ove informacije trebaju biti jasno vidljive i lako dostupne korisnicima.
 3. Pravo na pristup i brisanje: Korisnici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje web stranica posjeduje te zahtijevati brisanje tih podataka ako više nisu potrebni ili ako je pristanak povučen.
 4. Kolačići (cookies): Web stranice koje koriste kolačiće za prikupljanje podataka o korisnicima moraju dobiti pristanak korisnika prije postavljanja takvih kolačića. Korisnici trebaju biti obaviješteni o vrsti kolačića koji se koriste i svrsi njihove uporabe.

Primjena GDPR-a na web shopovima

Web shopovi, kao platforme za online trgovinu, prikupljaju brojne osobne podatke o kupcima, uključujući podatke o plaćanju i dostavi. Primjena GDPR-a na web shopovima uključuje sljedeće aspekte:

 1. Sigurnost podataka: Web shopovi moraju osigurati sigurnost i povjerljivost osobnih podataka koje prikupljaju. To uključuje upotrebu sigurnih veza (SSL), šifriranje podataka i primjenu tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa.
 2. Pravna osnova za obradu: Web shopovi moraju imati valjanu pravnu osnovu za prikupljanje i obradu osobnih podataka kupaca. To može biti ugovor s kupcem, zakonska obveza ili pristanak kupca.
 3. Pravo na zaborav: Kupci imaju pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz sustava web shopa nakon što su ispunili sve obveze iz ugovora ili ako su povukli pristanak.
 4. Pristup podacima i ispravci: Kupci imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koji se čuvaju u web shopu te tražiti ispravke netočnih podataka.

Zaključak

GDPR je ključna regulativa koja štiti privatnost i osobne podatke građana EU na internetu. Web stranice i web shopovi moraju poštovati GDPR kako bi osigurali da se osobni podaci korisnika prikupljaju, obrađuju i čuvaju na siguran i zakonit način. Primjena GDPR-a na web stranicama i web shopovima zahtijeva transparentnost, pristanak korisnika, sigurnost podataka i poštivanje prava pojedinaca. Osiguravanje pridržavanja GDPR-a pomaže u izgradnji povjerenja korisnika i održavanju integriteta digitalne trgovine.